Układanie kostki brukowej - 5 etapów

Przygotowanie podłoża

Etap ten nazywamy również korytowaniem i polega on na usunięciu wierzchniej warstwy gruntu, która nie stanowi wystarczająco stabilnej podstawy dla kostki brukowej. Na tym etapie należy wykonać odwodnienie terenu, jeśli wcześniej nie było ono zainstalowane.

Podbudowa warstwy przepuszczalnej

Warstwa ta powinna gwarantować odpowiednią stabilizacje nawierzchni przepuszczalność wody. W zależności od przeznaczenia stosuje się różne grubości podbudowy. Dla chodników wystarczającym jest 20 cm natomiast dla dróg po których poruszać będą się pojazdy mechaniczne od 30 – 50 cm.

Podsypka - warstwa wyrównawcza

Podsypka czyli mieszanina piasku z cementem stosowana jest w celu wyrównania powierzchni oraz zapewnieniu odpowiedniego osadzenia kostek. Warstwy tej nie należy ubijać, zagęszcza się samoistnie po ułożeniu kostki.

Układanie kostki brukowej

Układanie kostki należy rozpoczynać od brzegu nawierzchni, aby nie naruszyć przygotowanej wcześniej podsypki. Największą uwagę należy zwrócić na ułożenie pierwszych rzędów nawierzchni. Podczas układania kostki brukowej należy kontrolować spadek nawierzchni oraz zachowywać odpowiednie szczeliny.

Ubijanie powierzchni

Po ułożeniu należy przystąpić do oczyszczenie kostki oraz wypełnienia szczelin pomiędzy kostką suchym piaskiem. Następnie należy ubić nawierzchnie urządzeniem zabezpieczonym przez uszkodzeniem kostek. Zabieg ten najlepiej jest przeprowadzić kilkukrotnie pamiętając o każdorazowym wypełnieniu szpar suchym piaskiem.