Studnia głębinowa do alternatywne lub uzupełniające źródło wody użytkowej. Jest to sztuczny otwór w ziemi, który sięga głębszych warstw wodonośnych, ska czerpana jest woda....